Waar zit wat in?

Thuis en in je omgeving kom je in aanraking met duizenden verschillende stoffen. Daar sta je niet altijd bij stil. Op de website Waarzitwatin vind je informatie over welke stoffen in welke producten zitten. Ook krijg je tips over hoe je veilig omgaat met producten in huis.

Informatie over chemische stoffen

Waarzitwatin.nl geeft onafhankelijke informatie over chemische stoffen in producten die je gebruikt in en om het huis.

Check waar je op moet letten

Ook interessant

De lucht in huis is meer vervuild dan je denkt. Zelfs bij een drukke weg is de lucht buiten schoner dan de lucht binnen.
Lees meer over goed ventileren
In houtrook zitten veel schadelijke stoffen, zoals fijnstof, koolmonoxide, PAKs en roet.
Voorkom overlast door houtstook
Rook is altijd ongezond. Hoe meer rook je inademt, hoe sneller je klachten krijgt en hoe erger de klachten zijn.
Wat moet je doen als er brand in de buurt is?