Rook- en roetoverlast bij brand

Is er brand bij jou in de buurt en heb je rook ingeademd? In rook zitten veel schadelijke stoffen. Door de rook kun je last krijgen van:

 • geïrriteerde ogen, neus en longen
 • tranende ogen
 • hoesten

Hoe meer rook je inademt, hoe sneller je klachten krijgt en hoe erger de klachten zijn. Als je astma of gevoelige luchtwegen hebt, kun je benauwd en kortademig worden.

De meeste klachten verdwijnen snel als je uit de rook bent en weer frisse lucht inademt. Pijnlijke ogen kun je spoelen met lauw water. Gaan de klachten niet weg? Ga dan naar je huisarts.

Voorkom klachten

Blijf tijdens een brand zoveel mogelijk uit de rook. Ga dus niet kijken bij de brand. Help mensen in je omgeving om ook uit de rook te blijven. Lukt het niet om helemaal uit de rook te blijven? Span je dan zo min mogelijk in. Als je actief bezig bent, adem je meer lucht en dus ook rook in.

Ligt je huis in de rook, sluit dan de ramen en deuren en zet het ventilatiesysteem uit.

Zorg dat je weet wat je moet doen. Kijk op de website van je gemeente voor meer informatie.

Is de brand voorbij? Lucht je huis dan goed door ramen en deuren open te zetten. Vergeet niet om je ventilatiesysteem weer aan te zetten.

NL Alert: direct informatie bij een noodsituatie

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert over een noodsituatie. Heb je een mobiele telefoon? Dan ontvang je een NL alert daarop vanzelf. Je hoeft daarvoor niets te doen.

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert over een noodsituatie.

Gezondheidsrisico’s van roet

In de rook van een brand zitten roetdeeltjes. Als je veel roet binnenkrijgt, dan kan dat later schadelijk zijn. Roet kun je op verschillende manieren binnenkrijgen:

 • door roetdeeltjes in te ademen als je in de rook staat
 • via je handen, als je spullen aanraakt waar roet in zit
 • door (moestuin)groenten te eten waarop roet zit

Roet in je tuin en op je spullen

Heb je roetdeeltjes in je tuin? Kijk dan eerst op de website van de gemeente. Daar staat of je je tuin zelf mag schoonmaken. Soms laat de gemeente de straat en de tuinen schoonmaken door een speciaal bedrijf. Bijvoorbeeld als er asbest is vrijgekomen bij de brand. Mag je zelf aan de slag?

 • Trek huishoudhandschoenen aan.
 • Pak grotere brokstukken op en gooi ze weg bij het restafval.
 • Zit er zwarte aanslag op je auto, tuinmeubels of speeltoestellen? Was dat er met een warm sopje af.
 • Maai het grasveld. Het gras mag gewoon in de GFT-bak.
 • Zit er roet in de zandbak? Schep dit weg en vervang het door schoon zand.
 • Spoel je schoenen af met water voordat je naar binnen gaat.
 • Als er roet op de groenten in je moestuin zit, kun je ze beter niet eten. Kun je ze schillen of pellen? Dan kun je ze daarna wel eten.

Controleer plekken waar kinderen spelen en maak die goed schoon. Kleine kinderen doen vaak hun handen in hun mond. Ook stoppen ze soms grond of andere dingen die ze op straat vinden in hun mond. Daardoor kunnen ze gemakkelijk roet binnen krijgen.

Asbestbrand

Soms komt er bij een brand asbest vrij. De asbestvezels verspreiden zich dan met de rook in de lucht. Als je dicht bij een asbestbrand in de buurt bent dan kun je dus asbestvezels inademen. Dat gebeurt maar kort en de kans dat je daarvan ziek wordt, is heel erg klein. Lees meer over asbest.

Asbest is een bouwmateriaal waar je voorzichtig mee om moet gaan.

Tijdens en na een asbestbrand

Is er een brand in de buurt waarbij (mogelijk) asbest vrijkomt? Ga naar binnen, sluit je ramen en deuren en zet het ventilatiesysteem uit. Kijk op de website van je gemeente voor meer informatie of wacht op informatie van de brandweer of de politie.

Is de brand voorbij? Als de brand uit is, wordt de hoeveelheid asbest in de lucht snel minder. De vezels verspreiden zich met de rook. De ramen mogen weer open en je kunt gewoon weer naar buiten. Vergeet niet om ook je ventilatiesysteem weer aan te zetten.

Roet en brokjes puin met asbest

Na de brand kunnen brandresten (roet of brokstukjes) met asbest in de omgeving liggen. Die brokstukjes zijn op zich niet gevaarlijk. Maar als ze onder je schoenen of (fiets)banden verbrokkelen, dan kunnen asbestvezels vrijkomen. Probeer dus om niet over de brokstukjes te lopen of rijden. Meestal komt er een speciaal bedrijf om de stukjes asbest op te ruimen. Volg tot de omgeving weer schoon is de volgende adviezen:

 • Doe buiten je schoenen aan en uit, of spoel ze af voordat je naar binnen gaat.
 • Maak gebruik van de schoongemaakte routes en probeer om niet door de brandresten te rijden of te lopen.
 • Ga niet zelf de omgeving van je huis schoonmaken.
 • Kijk op de website van je gemeente voor meer informatie.

Veelgestelde vragen over rook- en roetoverlast bij brand

Je hoeft niets te doen. Door de rook kun je last hebben van je keel, tranende ogen, hoofdpijn en hoesten. Heb je gevoelige luchtwegen? Dan kan de rook ook benauwdheid en piepen bij het ademhalen veroorzaken. In de meeste gevallen gaan deze klachten vanzelf over als je weer uit de rook bent. Blijven de klachten of maak je je zorgen? Neem dan contact op met je huisarts.

De brandweer doet metingen omdat ze willen weten welke stoffen er vrijkomen en hoeveel daarvan in de lucht zit. Ook kan de brandweer met de metingen bepalen over welk gebied de rook zich verspreidt. De brandweer kan niet alle stoffen meten. Als de brandweer denkt dat er asbest vrijkomt bij de brand dan vragen ze een speciaal bedrijf om dat te meten.

Nee, dat hoeft niet. De kinderen hebben waarschijnlijk maar korte tijd rook ingeademd. Ze kunnen dezelfde klachten krijgen als volwassenen: tranende ogen, keelpijn, hoofdpijn en hoesten. Die klachten gaan vanzelf weg als ze uit de rook zijn. Maak je je toch ongerust? Neem dan contact op met je huisarts.

Doe de kleding in de was om zo de brandlucht en de roetdeeltjes uit de kleding te verwijderen.

Is er een grote brand bij jou in de buurt of dreigt er een explosie? Als de situatie voor jou gevaarlijk is dan zullen de brandweer of politie je waarschuwen. Ook gaat de sirene af en krijg je een NL-Alert.

Kijk op de website van je gemeente. De gemeente weet of je de brandresten zelf kunt opruimen of niet. Soms is het beter om dat door een speciaal bedrijf te laten doen. Bijvoorbeeld als er asbest bij de brand is vrijgekomen. Mag je zelf aan de slag? Doe dan handschoenen aan, gooi de brandresten bij het afval en verwijder zwarte aanslag met een warm sopje.

Veelgestelde vragen over asbestbranden

Nee, je hoeft je geen zorgen te maken. De kans dat je ziek wordt van asbest wordt pas groter als je vaak (maanden tot jaren) en veel asbest hebt ingeademd. Bij een brand adem je maar kort asbest in. De kans dat je daardoor kanker krijgt, is heel erg klein. Lees meer over asbest.

Heb je in de rook gestaan? Dan kun je last hebben van een geïrriteerde keel, ogen en luchtwegen en ook van hoofdpijn en hoesten. In de meeste gevallen gaan deze klachten vanzelf over als je weer uit de rook bent. Blijven de klachten of maak je je zorgen? Neem dan contact op met je huisarts.

Na de brand zitten er nog nauwelijks asbestvezels in de lucht. Je kunt dus gewoon naar buiten. Er kunnen nog wel brandresten met asbest op straat liggen. Als je daar overheen loopt of rijdt kunnen ze verbrokkelen. Zo kunnen er nieuwe vezels in de lucht komen. Of je loopt de vezels onder je schoenen mee naar binnen. Daarom is het verstandig om er niet doorheen te lopen of rijden tot een speciaal schoonmaakbedrijf het heeft opgeruimd.

Ja, dat mag. Maar probeer om niet door brandresten (brokstukjes of roet) heen te rijden of lopen.

Ja, dat mag. Maar zorg dat je kind niet in brandresten (brokstukjes of roet) speelt. Kies een speelplek die schoon is.

Nee, dit kun je beter niet doen. Er kunnen dan vezels vrijkomen. Meestal komt er een speciaal schoonmaakbedrijf om de straten en tuinen schoon te maken. Kijk op de website van je gemeente voor meer informatie of meld bij je gemeente dat er nog brandresten liggen.

Liggen er brandresten op je toegangspad of oprit? Dat mag je wel zelf opruimen:

 • Veeg de stukjes met een zachte bezem voorzichtig opzij.
 • Spoel de bezem daarna buiten goed af met water bij een afvoerputje.
 • Het schoonmaakbedrijf ruimt de hoopjes puin later op. Gooi het dus niet in je eigen afvalemmer of container.

Probeer niet door brandresten (brokstukjes of roet)te lopen. Ben je er toch doorheen gelopen? Doe je schoenen dan uit voordat je naar binnen gaat en spoel ze af met water. Lukt dat niet, dan kun je je schoenen het beste schoonborstelen met een zachte borstel of schoonmaken met een natte doek.

Er kunnen brandresten (brokstukjes of roet) je huis zijn binnengekomen. Zie je brandresten of roetdeeltjes in je woning? Meld dit dan bij je gemeente. Een schoonmaakbedrijf kan dit het beste voor je opruimen. Wil je toch vast zelf schoonmaken? Neem de vloeren en meubels dan af met een vochtige doek. Gebruik liever geen stofzuiger, daarmee verspreid je eventuele vezels alleen maar.

Eventuele asbestvezels blijven aan de buitenkant van een plant zitten. Was de groenten daarom goed voor je ze eet. Zie je veel brandresten op je groenten of in je moestuin? Dan kun je de groenten beter niet eten.

Het schoonmaakbedrijf controleert de speeltuin/zandbak en maakt hem zo nodig schoon.

Asbest in slootwater geeft geen risico voor je gezondheid. Het schoonmaakbedrijf controleert wel of er brokstukjes asbest in de sloten liggen en ruimt die dan op.

Omdat deze mensen bijna dagelijks met asbest omgaan, moeten zij beschermende kleding dragen. Voor andere mensen is dat risico er niet en is deze bescherming niet nodig.

Ook interessant

Ga je klussen in een huis dat vóór 1994 gebouwd is? Pas dan op voor asbest. 
Informatie over asbest
Is de lucht in jouw omgeving van goede of slechte kwaliteit?
Informatie over luchtvervuiling