Toegankelijkheid

Toegankelijkheid van GGDLeefomgeving.nl

We besteden veel aandacht aan de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van GGDleefomgeving.nl. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen eenvoudig kan vinden en gebruiken wat hij zoekt. Hiervoor hanteren we de  normen uit het ‘Besluit digitale toegankelijkheid overheid’.

GGDleefomgeving.nl voldoet nog niet aan alle eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze toegankelijkheidsverklaring staat hoe we ervoor zorgen dat we hier wel aan gaan voldoen. Onderstaande afbeelding geeft aan hoever we zijn.

Vragen?

Ben je op zoek naar informatie maar kom je er niet uit? Bel dan het telefoonnummer 0800 8446 000.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid van GGDLeefomgeving.nl ?
Neem dan contact op: GGDleefomgeving@vggm.nl.

Meer informatie

Op de website Digitoegankelijk vind je meer informatie over digitale toegankelijkheid.