Over deze site

Betrouwbare informatie over je omgeving en je gezondheid

GGDleefomgeving.nl is dé plek waar je betrouwbare informatie vindt over de invloed van je omgeving op je gezondheid. Hoe ongezond zijn vocht en schimmels in je huis? Hoe zorg je voor voldoende frisse lucht in huis?  Wat moet je doen als er een asbestbrand in de buurt is? En zijn smartphones nu wel of geen risico voor je gezondheid? Op GGDleefomgeving.nl vind je kort en bondig wat we weten over risico’s. Ook vertellen we je wat je zelf kunt doen aan een (on)gezonde leefomgeving.

Actueel en betrouwbaar

We vinden het belangrijk dat de informatie op GGDleefomgeving.nl actueel en betrouwbaar is. Daar werken alle GGD-en aan mee. We baseren de informatie op onze website zoveel mogelijk op de landelijke GGD-richtlijnen. De informatie wordt gecontroleerd door de redactieraad van GGDleefomgeving.nl en door de inhoudelijke werkgroepen van de landelijke vakgroep Milieu & Gezondheid van GGD GHOR Nederland.

GGDleefomgeving.nl is een gezamenlijk site van de Nederlandse GGD-en. GGD Gelderland-Midden is de eigenaar van de site en voert de eindredactie.

Heb je vragen of opmerkingen ?

Heb je een vraag over je leefomgeving of je gezondheid? Kijk op de pagina contact hoe je de GGD in jouw regio het beste kunt bereiken.

Heb je een vraag over (het gebruiken van) de teksten op onze website? Stuur je vraag, aanvulling of verbetering naar ggdleefomgeving@vggm.nl.