Opgroeien in gezonde lucht

Ben je op zoek naar een nieuwe woning? Of naar een kinderdagverblijf of school voor je kind? Bij die keuze spelen heel veel zaken een rol. Denk ook eens na over de kwaliteit van de lucht op die plek. Op sommige plekken is er meer luchtvervuiling dan op andere plekken. Dat geldt vooral dichtbij drukke wegen en dichtbij veebedrijven.

Waar kun je op letten?

De luchtkwaliteit verbetert sterk als je verder weg bent van een drukke weg of een veebedrijf. Kies het liefst een plek minstens:

 • 25 meter van een drukke weg binnen de bebouwde kom
 • 50 meter van een drukke weg buiten de bebouwde kom
 • 150 meter van een snelweg
 • 250 meter van een groot veebedrijf

Een drukke weg is een weg waar iedere dag meer dan 10.000 auto’s en vrachtauto’s overheen komen. Twijfel je of dat het geval is? Bel dan je gemeente. Wil je de afstand van jouw locatie tot een drukke weg of tot een veebedrijf bepalen? Klik in google maps op de rechter muisknop en dan op ‘afstand meten’.

Let op: de afstanden die we hier noemen zijn richtafstanden. Het zijn geen scherpe grenzen. De lucht is natuurlijk niet 140 meter van een snelweg heel vies, en 160 meter van een snelweg helemaal schoon. Over het algemeen geldt: hoe verder van een weg of een veebedrijf, hoe schoner de lucht en hoe kleiner de kans op luchtwegklachten en andere gezondheidseffecten.

De risico’s in het kort…

Vanaf 2016 doet Nederland onderzoek naar de gezondheid van mensen die dichtbij een dierstal wonen. Uit dat onderzoek blijkt dat mensen die:

 • in de buurt van geitenbedrijven wonen iets vaker een longontsteking hebben. Mogelijk geldt dit ook voor mensen die in de buurt van pluimveebedrijven wonen;
 • dicht bij een veebedrijf wonen mínder vaak astma en de longziekte COPD hebben. Maar de mensen met COPD die in de buurt van veel veebedrijven wonen, hebben wel een grotere kans op ernstige klachten. Ze gebruiken ook meer medicijnen
 • in de buurt van veel veebedrijven wonen vaker een minder goede longfunctie hebben
 • dicht bij een veestal wonen niet vaker virussen of resistente bacteriën bij zich dragen.

Lees meer over veebedrijven.

Kinderen die wonen of die naar school gaan dicht bij een drukke weg:

 • hebben vaker klachten van hun luchtwegen, zoals hoesten en benauwdheid;
 • krijgen vaker astma. Kinderen die al astma hebben, krijgen vaker aanvallen. De aanvallen zijn ook heviger;
 • hebben gemiddeld minder goed ontwikkelde longen. Dat blijft de rest van hun leven zo.

Volwassenen die wonen dicht bij een drukke weg:

 • hebben vaker klachten van hun luchtwegen en longziekten;
 • hebben vaker hart- en vaatziekten.

Dichtbij drukke wegen kun je daarnaast ook gezondheidsklachten krijgen door geluidsoverlast. Lees meer over geluidsoverlast.

Meer weten over geluidsoverlast?

Verkeer is de belangrijkste oorzaak van geluidhinder. Het RIVM heeft berekend dat geluid van wegverkeer elk jaar bij ongeveer 750 mensen hart- en vaatziekten veroorzaakt.

Lees meer over geluidsoverlast

Check je plek: adem ik schone lucht?

De luchtkwaliteit verschilt van plek tot plek, van dag tot dag en van uur tot uur. Hier vind je informatie over de luchtkwaliteit in je buurt:

 • Op het landelijk luchtmeetnet zie je hoe het momenteel met de lucht bij jou in de buurt is. Ook vind je hier de voorspelling voor de komende dagen. Bekijk het landelijk luchtmeetnet.
 • Op de website Check je plek krijg je met een klik op de knop een overzicht van de kwaliteit van jouw leefomgeving. Wat is de luchtkwaliteit? Hoe groen is het er? En hoeveel geluid is er? Ook handig als je verhuisplannen hebt en wilt kijken hoe jouw nieuwe leefomgeving scoort. Check je plek.

Ook interessant

Lees meer over fijnstof, ultrafijnstof, stikstofdioxide en ozon.
Informatie over luchtvervuiling
Bekijk wat je kunt doen als je houtrookoverlast hebt of als je overlast voor anderen wil voorkomen.
Informatie over houtrook