Ervaringsverhaal LFG: ‘Vanaf dat moment kwam er een enorme rust, het geluid was weg’

Marcus, 58 jaar, ging op zoek naar de bron van de bromtoon

‘Ik zet de hoofdpomp wel even uit’ zei de huismeester. We waren in de technische ruimte onder ons appartement op de eerste verdieping. Sinds een half jaar woonden mijn vrouw en ik in een dorp aan de hei en vanaf dag 1 had ik er slecht geslapen. Er was een continu gonzend en trillend iets dat mijn vrouw en ik beiden hoorden. Een onaangenaam gevoel dat resoneert in je borstkas. Ik voelde mijn lichaam onder spanning staan.  

Ik was er zelf ook al eens gaan kijken, want het leek alsof het uit de vloer kwam. De stoppenkast leek mij de boosdoener. Maar de vriendelijke huismeester wist beter: ‘het is de buis van de centrale verwarming’ zei hij, ‘ik zet de hoofdpomp wel even uit’. En vanaf dat moment kwam er een enorme rust, het geluid was volledig weg. Dit was de bron.  

De huismeester kon de verwarming natuurlijk niet helemaal uitzetten. En op een lagere stand was het geluid minder, maar niet weg. Als ik het moet uitdrukken in cijfers gingen de klachten van een 10 naar een 7. Toen hebben we onze knopen geteld en zijn we verhuisd. De beslissing om te verhuizen was een combinatie van factoren. We voelden ons nog niet helemaal thuis in het dorp en hadden er verder geen binding mee. 

Een aantal jaren later, in een nieuwe woning kregen we van het ene op het andere moment opnieuw last van een laagfrequent gonzend geluid. Ik ben weer op zoek gegaan waar het vandaan kwam. De zoektocht die iedereen in eerste instantie doet. Eerst dicht bij huis: eigen elektra en ventilatie uitzetten, elektra en ventilatie van de buren tijdelijk uitzetten. Je maakt er niet altijd vrienden mee. De bron is deze keer helaas niet te vinden.

Volgens mij is het altijd goed om op zoek te gaan naar de bron. Soms zijn het heel concrete en gewone dingen als de ventilatie van de buren. Maar als de bron van laagfrequent geluid niet te vinden is, is dat erg frustrerend. Inmiddels hebben wij geconstateerd dat we dit laagfrequent gonzend geluid op veel meer locaties in Nederland waarnemen. Daarom zien wij verhuizen dit maal dan ook niet als oplossing.

Terug naar de pagina over hinder door een bromtoon.

Joke de Haan, 75 jaar, vertelt hoe het is om last te hebben van een bromtoon.
Lees het verhaal van Joke
José Lonis, 70 jaar, zocht specialistische hulp.
Lees het verhaal van José