In Nederland hebben we veel (grote) veebedrijven. Wat betekenen die bedrijven voor onze gezondheid? Heb je meer kans op gezondheidsklachten als je dichtbij een veebedrijf woont? Gezondheidseffecten van veebedrijven Heb je meer gezondheidsklachten als je dichtbij een veebedrijf woont? Vanaf 2009 voert het RIVM het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) uit. Het doel van dit […]

Meer lezen over veebedrijven

Gezondheidseffecten van geur Geur heeft een belangrijke functie: een geur kan je bijvoorbeeld waarschuwen voor een gevaarlijke situatie, zoals een brand. Maar geur kan ook een bron zijn van ergernis. Als je je vaak ergert aan een geur dan heb je geurhinder. Geurhinder, en de stress die het oplevert, kan gezondheidsklachten veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid […]

Meer lezen over geurhinder