Wat zijn PFAS? PFAS zijn poly- en perfluoralkylstoffen. Het is een groep van duizenden chemische stoffen. Bekende voorbeelden zijn PFOS, PFOA en GenX. PFAS worden door de mens gemaakt. Ze worden in heel veel producten en productieprocessen gebruikt. Er is steeds meer bekend over hoe schadelijk de stoffen zijn voor mensen en het milieu. We […]

Meer lezen over PFAS

Wonen op vervuilde grond, is dat gevaarlijk? In Nederland is de bodem op veel plaatsen vervuild. Maar wonen op vervuilde grond geeft bijna nooit een risico voor de gezondheid. Dat komt omdat we over het algemeen weinig in aanraking komen met stoffen die in de grond zitten. Er zijn uitzonderingen op die regel. De belangrijkste […]

Meer lezen over wonen op vervuilde grond