We kunnen niet meer zonder elektriciteit in huis. Die elektriciteit komt via een netwerk van hoogspanningslijnen, ondergrondse kabels en transformatorhuisjes naar ons toe. Er zijn aanwijzingen dat hoogspanningslijnen gezondheidsrisico’s kunnen veroorzaken voor kinderen. Elektromagnetische velden Door de stroom die er door heen gaat veroorzaken hoogspanningslijnen, ondergrondse kabels en transformatorhuisjes een elektromagnetisch veld. Elk elektromagnetisch veld […]

Meer lezen over hoogspanning