Hinder door een bromtoon: een ernstige vorm van overlast Mensen die last hebben van een bromtoon omschrijven het geluid als brommen, dreunen of zoemen. Ze geven soms ook aan druk op hun oren en hoofd of trillingen in het lichaam te voelen. Mensen ervaren een bromtoon vaak als heel indringend. Een bromtoon kan je hele […]

Meer lezen over hinder door een bromtoon

Gezondheidseffecten van geluidsoverlast Veel mensen in ons land hebben last van geluid. Geluidsoverlast kan gevolgen hebben voor je gezondheid. Mensen reageren verschillend op geluid. De één krijgt wel klachten en de ander niet. Door geluidhinder kan het zijn dat je: Je kunt ook klachten krijgen door geluid als je geen hinder hebt. Woon je op […]

Meer lezen over geluidsoverlast